Bad för alla

image

Vi socialdemokrater ser fram emot en fortsatt dialog om våra bad i Kävlinge kommun.
Många har ansett att vi har skjutit upp beslutsprocessen med vårt agerande, men vi kunde inte ta ett beslut utifrån det underlag som presenterades för oss och som vi inte var nöjda med.

Vi är tveksamma till badutredningens förslag angående ett (1) bad med en bankapacitet som enligt oss inte ger utrymme för allmänheten och simföreningarnas utveckling. Utredningen pekar även på en kommunikation som inte finns, dvs en ny väg (1137) mellan Löddeköpinge och Kävlinge. Det har även varit bristande kommunikation med föreningarna. Vi socialdemokrater ser att vi måste vara öppna för att det kan bli två bad i vår kommun. Självklart måste detta utredas innan beslut tas.

Vi vill se bad för alla, där det finns babysim, simundervisning, simtävling, motionssim och möjlighet till rehab och handikappsim. Det ska finnas plats för simklubbarnas hela verksamhet.

Vi ser fram emot en vidare diskussion om antalet bad, dess placering och innehåll samt bankapacitet, där kommunens partier är representerade i samarbete med föreningslivet.

Vi tar gärna emot synpunkter från medborgare – även i opposition kan man påverka besluten!

För Socialdemokraterna i Kävlinge
Catrin Tufvesson
Oppositionsråd (S)

1 maj eller första maj

image

Vi mår alla bra av traditioner som exempelvis återkommande händelser som vi känner igen och som ger oss trygghet, eller?
Inför varje högtid – oavsett vilken – ska historia, traditioner (nationella, föreningens, familjens, svärmors, din egen …) och nytänk vävas samman och uppfylla allas förväntan – så även inför firandet av första maj.

Listan är lång på förberedelser:
Bänkar (för trötta ben – hur många blir vi?)
Plats (tillstånd ska sökas – finns de regn/sol/vind-skydd?)
Tillstånd (ska sökas hos polisen för tågets runda – vilken väg är bäst?)
Plakat (spikas och sätts ihop – hur många behövs?)
Slagord (bara att välja 😉)
Talare (ska vara på rätt plats vid rätt tid)
Tal (ska skrivas)
Tider (är det samma som förra året eller …?)
Kaffe (ett måste)
Korv (se ovan)
Fanor (ja men självklart – vem bär vilken?)
Musik (givetvis, på plats, före, under tiden och efteråt)
Sen ska man inte glömma resten som el, mikrofoner, ansiktsmålning, talarstol … För att inte tala om vädret! Hur blir det?

Är det verkligen värt det, alla möten, diskussioner, sena kvällar, telefonsamtal, bokningar och förfrågningar för att det ska bli perfekt?!

Svaret är egentligen givet. När väl dagen är inne och platser intas i tåget, fanor rätas ut, leden blir raka och det blir en kort stunds tystnad, en stund när vi alla samlar oss, tar ett djupt andetag och känner gemenskapen och styrkan tillsammans – precis innan vår tåggeneral ger klartecken för avmarsch – då är all planering väl värd mödan och inte ens vädret kan stoppa känslorna! Det är ju ett helt år till nästa gång 😃

Städat på förskolan

image

Jag är för allmänna råd framtagna av en myndighet av den enkla anledningen att då har vi alla utövare något att förhålla oss till sakligt som tex Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

Klicka för att komma åt fohmfs-2014-19.pdf

Men handen på hjärtat, det är inget nytt som framkommer i just detta råd som inte fanns framtaget till när Kävlinge kommuns senaste upphandling av städning skulle göras, som Bildningsnämndens ordförande hänvisar till i Skånskans artikel.

Det borde inte vara en överraskning för någon att det behöver städas efter alla konstens regler där barn och elever vistas och att verksamheten har en systematisk egenkontroll. Oavsett när framtagningen av detta råd skedde så borde vikten av olägenheter för människors hälsa vara en självklar kunskap inför en upphandling av städning av den kommunala verksamheten så som förskolor och skolor (sen vet jag också att framtagning av allmänna råd sker med anledning av avsaknad av kunskap).

Det är nu bra att medel ska tillskjutas från Bildningsnämnden för att förbättra städningen i kommunens verksamheter där bland annat städning på förskolor kommer att ske på kvällstid så att det är rent på morgonen när barnen kommer och det blir en ökad städfrekvens på skoltoaletterna.

Frågan är bara om det räcker med den föreslagna ökningen på 1,2 miljoner när upphandlingen blev 6 miljoner billigare …

Smutsiga förskolor ökar städkostnaderna

Fira med oss i Kävlinge

image

Du är välkommen att delta i vårt firande av första maj!
Dagen inleds i S-lokalen på Nygatan i Kävlinge kl 10.00.
Under tiden vi fikar underhåller Kristian von Svensson oss med sång och musik, framförallt arbetarsånger.
När klockan närmar sig 12 ställer vi upp för att tåga till Kyrkparken.
För de som har svårt att gå denna sträcka finns det stilfull transport.
I Kyrkparken kommer det från ca 12.30 att bli underhållning av Bad Neighbours varvat med tal av Riksdagsledamot Per-Arne Håkansson och Oppositionsråd Catrin Tufvesson.
I parken kommer också att finnas kaffe- och korvförsäljning.
För barnen finns gratis korv och dricka.
Välkomna till att delta hälsar Ulf Persson, Ordförande Kävlinge AK!

Elevers val av framtidsyrken

image

Hur gör vi så att våra barn får en säker framtid? Kan flytta hemifrån? Försörja sig själva, kanske även en familj? Det är väl frågor som föräldrar, lärare och andra vuxna tampas med när man försöker förklara för barn varför de behöver utbildning. Och gärna en som gör att de kan flytta hemifrån …

”För att kunna försörja dig måste du ha en utbildning, så att du kan få ett jobb och kan flytta hemifrån och ta hand om din egen familj!” Bara detta är oförståeligt för ett barn: ”Utbildning? Flytta hemifrån? Vi bor ju redan hemma?! Var ska vi flytta? Egen familj? Vi är väl en egen familj?!”

Sen fortsätter förklaringen med att möjligheten till utbildning får du genom att gå i skolan i flera år, för att sedan mötas av ytterligare år på gymnasiet följt av ännu fler år på högskola/universitet och sen finns det ytterligare möjligheter till specialisering genom forskning … Vi har förväntningar på att barnen ska se det med våra vuxna ögon, medan deras reaktion blir mer att de undrar om vi har totalt förlorat förståndet eftersom de lever i nuet – precis som barn ska göra.

Att då få se den applikation som åk 4 och 5 på Skönadalsskolan i Hofterup har gjort och som nu sitter uppe i kommunhuset i Kävlinge gör mig glad! Eleverna har jobbat med temat ”skola mot yrke”, där de har fått träffa föräldrar och andra vuxna som berättar om sina yrken och det är elevernas tankar som finns i denna skapelse. Det viktiga – tycker jag – är inte elevernas val av själva yrket utan deras framtidstro! Så jag tycker att detta projekt har lyckats på flera olika fronter 🙂

KKB – en inte enkel fråga

image

Med avseende på de uttalanden som varit i media av Kävlinges moderater om en utförsäljning av delar av KKBs bestånd, ställer vi (S) oss frågan om det är början på en utförsäljning av hela KKB?

Vi ser med oro att kommunala bostadsbolag blir utsålda till privata aktörer. KKB är idag ett välskött bolag och har varit det under en längre tid, med en bredd av äldre respektive nybyggda fastigheter som vi vill behålla inom KKB.

På måndag den 4 april ska beslut tas i kommunfullmäktige om en nybildning av en bolagskoncern, där det ska vara ett moderbolag KKF (Kävlinge kommunala fastighetsbolag), med två dotterbolag KKB (Kävlinge kommunala bostadsbolag) och KKL (Kävlinge kommunala lokalbolag). KKF är det övergripande koncernbolaget och ska inte bedriva någon verksamhet. KKB ska bli ett renodlat bostadsbolag. KKL ska bli ett renodlat fastighetsbolag med fastigheter med kommunal verksamhet.

Vårt förslag är att vi följer det beslut vi ska ta, att använda den bolagskoncern vi nu tar beslut på genom att sälja verksamhetsfastigheter som KKB äger till KKL, för att frigöra och få medel att bygga nya fastigheter. Istället för att sälja hyresfastigheter så finns det verksamhetsfastigheter som KKB äger som exempelvis Kullagården som skulle kunna säljas av KKB till KKL (allt i enlighet med förslaget av koncernbildningen) för att få finansiering till att fortsätta byggandet av hyreslägenheter.

Utöver den finansiella frågan så ser vi även ett problem med kravet på den tilltänkta köparen från säljaren av fastigheter, dvs hur ska KKB kunna ställa motkrav på en privat aktör för att få dem att köpa fastigheter med motkrav på att nya fastigheter ska byggas inom kommunen? Hur ska KKB kunna fastställa att det uppfylls? Man kan även fråga sig var det ska bygga då kommunen inte har någon mark att anvisa. Vill påminna om att fd Scan-området ägs av just en privat aktör, och inte kommunen.

Hyresgästerna i KKB har även de mandat att säga vad de tycker i frågan i enlighet med KKBs boendeinflytande. Många har valt KKB just för att det är ett kommunalt bolag med den trygghet som det bör innebära. Vi vill värna om att hyresgästerna får förbli hyresgäster, och att deras boende inte blir sålt till en privat aktör som renoverar för att kunna höja hyrorna på deras boende.

Vi ser utifrån detta ingen anledning till att det behövs säljas ut något av KKBs hyresfastigheter för att få ekonomi till att fortsätta bygga för att uppnå den integration som moderaterna föreslår. Vi hade även hoppats på en lösning inom en kortare period från de styrande partierna i kommunen när det gäller integrationen, eftersom de nyanlända blir placerade from nu, och inte om några år.

Moderaterna vill sälja 500 KKB-lägenheter