Skolverkets betygsöversyn

image
Foto: SPSM

Jag personligen är för betyg – gärna så långt ner i åldern som möjligt också!

Hur kan jag vara det med tanke på det parti jag företräder, är förälder till barn med särskilda behov, disputerad miljöpsykolog med inriktning på barn med koncentrationssvårigheter samt tjänstledig (för att driva kommunpolitik) från Specialpedagogiska skolmyndigheten?! Vill inte jag att alla barn ska klara av skolan? Jo, det är just det jag vill! Men, det ska vara utifrån elevernas förutsättningar!

Det är på grund av min bakgrund som jag ser att de elever som många tror mår dåligt av betyg (eller far illa på något sätt) är de som behöver ett system som ”ser dem”, så att de får det stöd de behöver och inte faller mellan olika stolar. De behöver även få rätt stöd i så tidig ålder som möjligt, så att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar – allt i enlighet med den skollag som vi har.

Jag tänker inte säga att det var bättre förr med den utdelning av betygsnivåer som fanns när jag gick i skolan, men vi behöver förhålla oss till fakta om hur inlärning fungerar utifrån individens (i detta fall barns och elevers) förutsättningar, och hur den sociala, pedagogiska och fysiska miljön påverkar – inte helt lätt i dagens skola – jag vet.

För att elever ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden samt att utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande (Skollagen 4 §) i skolan så tror jag att det behövs en väl organiserad och utvecklad elevhälsa som tillsammans med alla skolans pedagoger samarbetar och har till hjälp ett betygssystem som fungerar utifrån vårt sätt att lära, så att alla klarar sig med det stöd de behöver och har rätt till. För ett barn som tar sig igenom förskola, grundskola och vidare till gymnasiet (och kanske även längre) blir en social investering – lika mycket som ett barn som faller utanför systemet blir en social kostnad och hamnar i ett utanförskap.

Märk väl att jag menar att varje elev ska få utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar (jag menar inte att vi ska sänka kraven i skolan, ej heller att alla ska göra samma sak – vi borde egentligen höja kraven med tanke på de uttalade förväntningarna vi svenskar har på vår placering i de internationella skolrankningar som publiceras) vilket innebär ett stort ansvar för läraren givetvis, men det betyder också olika insatser beroende på eleven själv! Att få utvecklas så långt som möjligt betyder väldigt långt för vissa och en lite kortare sträcka för andra, och det är helt ok!

För att återkoppla till min första mening, så tror jag att om barn och elever blir vana vid betyg redan från tidig ålder så minskar betygsstressen och det tillsammans med att vi vuxna, speciellt föräldrar, ser över hur vi pratar och agerar inför våra barns betygssättning så kan betygen vara vägen framåt. Poängen med att sätta betyg ” … är att bedöma med vilken kvalitet en elev gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven i slutet av kursen eller i slutet av en termin.” (Skolverket, Betygssättning) vilket är vad en lärare gör oavsett om det resulterar i en bokstav eller en längre skriftlig bedömning, och behöver inte ses som något felaktigt eller en nedsättande värdering. Jag ser betygen som ett viktigt verktyg, som använt på rätt sätt hjälper läraren att få syn på och upptäcka de elever som kan vara i behov av en extra genomgång, digitala hjälpmedel, assistent eller någon annan insats under en längre eller kortare period.

Det jag har sett är att dagens betygssystem inte ger en rättvis bedömning, och kan för vissa elever leda till ett utanförskap som inte är helt lätt att ställa till rätta igen. Därför ser jag fram emot Skolverkets genomgång av det betygsystem som vi har idag med bland annat fler bedömningsmöjligheter, och det just för att alla barn och elever ska klara sig i skolan – utifrån sina egna förutsättningar!

http://skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/pressmeddelanden-2016-1.244816/sa-kan-betygssystemet-forbattras-1.249973

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s