LOVar ni?

image

Kävlinge kommun ligger bra till i många rankningar (man blir inte årets kvalitetskommun för inget) och vi vill att det så förblir, men även utvecklas och då gärna inom den kommunala verksamheten och med kommunen som arbetsgivare – allt i enlighet med målet att vara en attraktiv arbetsgivare som vi antagit i kommunfullmäktige.

Men, för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare måste det finnas en verksamhet som man ansvarar för.

Under de senare åren så har kommunens lokalvård, skötsel av gata/park och fastighetsförvaltning blivit antingen utlagd på entreprenad eller satt i det kommunala bostadsbolaget i Kävlinge, oavsett vilket så finns inte verksamheterna kvar i den kommunala verksamheten. Nu planeras av kvintetten (M, L, C, Kd och Mp) att införa LOV* inom särskilt boende, vilket innebär ytterligare outsourcing av kommunal verksamhet. Det finns redan idag en valfrihet inom kommunen som dock regleras av tillgänglighet till platser, vilket även kommer vara fallet efter att LOV införs i kommunen och vi öppnar upp för privata aktörer. Med detta förslag så gör man de äldre som är i behov av vår omsorg till en handelsvara för privata aktörer att tjäna pengar på. Är det ett sådant samhälle vi vill ha?

Vi vet att många av våra särskilda platser köps utanför kommunen för vi har dem helt enkelt inte (vilket i sig varken är föredömligt eller försvarbart). Att anta LOV inom särskilt boende och tillåta en privat aktör lösa situationen (och även ta risken) är ett sätt att komma runt denna problematik, men vi hade hellre sett att kommunen stått för utförandet och bidragit till en stabilitet för våra kommuninvånare.

Vi ser även att denna privatisering ställer andra former av krav på kommunen, både som attraktiv arbetsgivare (vilket är ett av våra mål) men också som beställare av de utlagda tjänsterna. En slimmad organisation är givetvis att föredra när fokus ligger på att ta ansvar för skattemedlen men det finns ännu ingen forskning som visar på att det viktiga syftet med lagen, vilket var att genom ökad mångfald nå bättre kvalitet, har blivit uppnått.

Det finns inte heller någon forskning som tyder på att konkurrensutsättning sänker kostnaderna. Frågan som vi ställer oss är om LOV istället bidrar till att öka kostnaderna? Det är snarare det som tecknen tyder på, att många aktörer ger ökade transaktionskostnader, kostnader för information och uppföljning, fler och längre resor samt försvårar och fördyrar samverkan mellan vårdgivare. Vi ser även grannkommuner som nu tar tillbaka utlagd verksamhet till kommunal regi igen, just på grund av ovanstående men även en sänkt kvalité.

Ett motiv för att ha fler aktörer än kommunen var att konkurrensen skulle gynna personalen och deras arbetssituation. Tyvärr finns det resultat och studier som pekar på motsatsen, att förhållanden för personalen blivit förvärrade genom att de har fått högre arbetsbelastning, lägre grad av anställningstrygghet och arbetstillfredsställelse (Ingrid Hjalmarson, Sven Erik Wånell, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Rapport nr 2013:1).

De frågor som istället ställs i de olika forskningsrapporterna (bland annat Socialstyrelsen, 2011) om LOV gäller oron för att resursstarka individer gynnas i förhållande till mer resurssvaga. Erfarenhet från Stockholm visar även att det finns en risk för att fler aktörer gör det svårare att samordna vården och omsorgen vilket är något som främst drabbar de allra mest sjuka.

Undersökningar och rankningar visar att Kävlinge kommun har en av landets bästa äldreomsorg. Varför ska vi riskera det och hur motiverar vi en ändring av en verksamhet som fungerar väl? Här vill vi framhålla försiktighetsprincipen som ska råda vid privatisering av kommunal verksamhet, och att förändringen inte ska bli till men för någon. Vi tycker inte att det känns bra att lämna över ansvaret vid placering av särskilt boende med tanke på att säkerställa våra kommuninvånares välbefinnande. Vi värnar även om de anställdas arbetsmiljö som en del av det mål som Kävlinge kommun har som attraktiv arbetsgivare.

Vi ser även att det särskilda boendet vid Möllebacken i Löddeköpinge inte kommer att hända till förmån för en privataktörs inträde på Kävlinge kommuns mark. Vi kan inte rättfärdiga att en skattefinansierad verksamhet ska premieras genom införandet av LOV.

Vem är det då som egentligen tar ansvar för skattemedlen och säkerställer våra invånares möjligheter till ett kvalitativt boende?

Därför LOVar vi socialdemokrater i Kävlinge att avslå införandet av LOV i särskilt boende.

*= Lag om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s