Halva mandatperioden har gått

image

Med anledning av att det är halvlek i politiken, fick vi partier frågor att svara på från Lokaltidningen. De tänkte skriva några artiklar om hur långt man hittills har kommit med sina vallöften i Kävlinge 2014.

Vi skulle svara på följande frågor, och hålla det kort 😊

1.Vilka var era (viktigaste) vallöften 2014?
2. Vilka har ni lyckats uppnå hittills?
3. Vad tänker ni arbeta med till nästa val?

Som politiskt parti i opposition driver vi våra valfrågor vid alla tillfällen som ges, även om vi ser att vi blir nedröstade av den styrande majoriteten i kommunen. Vi har genom att skriva på social medier, ha kampanjer, göra interpellationer, lämna in motioner och ha debatter i fullmäktige väckt kommuninvånarnas och medias intresse och får på så sätt visa vår politik. Våra socialdemokratiska vallöften gick alla ut på att värna om våra kommuninvånare, deras intressen och vår kommunala verksamheter. Vi har flera vallöften som vi aktivt driver vidare under mandatperioden:

Fler händer i vård och omsorg
Kävlinge kommun har en god äldreomsorg men vi har föreslagit ökade resurser:
– för att avskaffa delade turer och kunna erbjuda heltidstjänster inom Hemvård och LSS verksamhet
– för fler tjänster till Individ- och familjeomsorgen, samt fältassistenter/förebyggare
Med de statligt riktade medlen ville vi även minska antalet timanställda vikarier.

Ett handslag med föreningslivet
För att Kävlinge kommun ska uppnå målet att bli Skånes bästa boende kommun ser vi att satsningar på kulturverksamhet och föreningar måste göras. Därför prioriterar vi frågor som rör dessa verksamheter, som exempelvis våra bad. Vi vill även se fler barn och elever i kulturskolan och har föreslagit ökade resurser.

Jobb och framtidstro
Vi har föreslagit medel för att införa heltid. Vi vill även behålla den kommunala verksamheten kommunal, och är emot att externa utförare tar över vår skötsel av gata/park, och lokalvården. Det pågår nu en översyn av den politiska organisationen och det utifrån våra motioner om både en kultur- och fritidsnämnd samt servicenämnd. Utfallet förväntas även påverka utformningen av förvaltningen.

En skola för alla
Vi vill se mindre klasser i skolan och fler lärare i skolan, och har föreslagit ökade resurser till grundskolan, och då med en särskild satsning på högstadiet. Vi har även föreslagit ökade resurser till barnomsorg för mindre barngrupper, fler personal inom fritidsverksamhet och utökad närvaro av elevhälsa, i klassrummen och på skolorna.

Bygg fler hyresrätter
En egen bostad är en mänsklig rättighet och kan vara det som gör att livet fungerar i form av trygghet, arbetsmöjlighet, familjeplanering och inkludering. Vi föreslår blandad bebyggelse och då speciellt hyresrätter vid nybyggnation och exploatering av mark. Vi vill att den mark vi bygger på nyttjas till fullo, och ser gärna att vi förtätar bebyggelsen där det är möjligt. Vi måste även bygga i kollektivtrafiknära områden.

Vi har röstat emot :
– Höjning av hemvårdsavgifter
– Ta bort förenklad biståndshandläggning
– Införande av LOV inom särskilt boende
– Införande av LOV inom daglig verksamhet

Vi ser att behoven kvarstår och det gör att vi kommer att arbeta vidare inom de olika nämnderna för att fortsätta visa på våra ställningstaganden i de frågor som ska behandlas. Vi kommer även att fortsätta lyssna på våra föreningar, näringsidkare, familjer, äldre, ungdomar och alla andra kommuninvånare fram till nästa val – och förbi det! Vi vill synas och delta i den politiska debatten i kommunen under hela mandatperioden. Vi vill visa att vi är ett alternativ att räkna med, och det innebär fortsatt hårt arbete för vår del för att vi ska få väljarnas förtroende.

Läs även de andra partiernas svar:

http://kavlinge.lokaltidningen.se/halvtid-i-kavlingepolitiken-vad-har-politikerna-uppnatt-hittills-/20161018/artikler/161019733/1476

http://kavlinge.lokaltidningen.se/halvtid-i-kavlingepolitiken-vad-tanker-politikerna-arbeta-med-fram-till-nasta-val-/20161026/artikler/161029852/1477

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s