Tankar kring ranking om skolan

image

Så har vi fått resultatet av SKL:s Öppna jämförelser om skolan.

År 2011, efter en väldigt turbulent tid inom en av de kommunala skolorna, bestämde man i Kävlinge kommun att starta utvecklingsprojektet Framtidens skola. Målet med satsningen var att vara bland de 20 bästa skolkommunerna enligt SKL:s ranking Öppna jämförelser efter fem år.

I Öppna jämförelser för grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån betyg i årskurs 6 och 9, ämnesprov i årskurs 3 och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal (från SKL:s webb).

Några reflektioner om detta är på sin plats. Man kan säga vad man vill om rankingar och vända och vrida på siffror men beräkningsgrunderna är detsamma för alla. Kävlinge kommun ligger på plats 51 (för år 2015/2016), vilket är en bit ifrån målet på att vara bland de 20 bästa. Frågan man bör ställa sig är om det har varit en realistisk målsättning med hänsyn till de resurser vi varit beredda att satsa?

Personalen inom skolan har gjort ett bra jobb med hänsyn till förutsättningarna som getts. Vi i (S) har under flera år haft förslag om att tillföra mer pengar till skolorna, vilket vi tror hade fört oss närmare målet. Detta har tyvärr blivit nerröstat av samtliga partier förutom V.

Nu är vi framme vid tidpunkten då denna satsning på att ta oss upp bland de 20 bästa är till ända. Detta får inte betyda att vi sänker målsättningen, utan i stället mana till förnyade satsningar på skolan. Det finns många stenar att vända på, bland annat elevhälsan. Vi tycker det är tid att se över hur vi kan använda elevhälsan på ett mer effektivt sätt i arbetet med att alla elever ska nå målen.

Vi står inför stora investeringar i nya lokaler för förskolan och skolan, vilket kommer påverka rankingen negativt märkligt nog, men vi tror att om vi inte ska sjunka vidare så måste de elever som behöver få insatser få dem så tidigt som möjligt. Ett sätt som vi tror på är att knyta ett elevhälsoteam närmre den dagliga verksamheten ute på skolorna. Vi tror att det är en god investering, och om inte annat så gagnar det våra elever vilket är huvudsaken! Man kan ju snegla på det goda resultatet som Ockelbo fick (årets bästa skolkommun 2016) med just tidiga insatser och prioriterat elevhälsoarbete – även om ranking inte är allt 😉

Vikten av att motionera

Nej inte på det sättet 😊 utan vikten av att lägga fram ett förslag, en motion, på en politisk arena som en partikongress, ett årsmöte eller fullmäktige, är stor. Att motionera är en av ledamöternas främsta uppgift.

Hur ska man då få andra att förstå att hur viktig just den egna motionen/frågan är? Genom sociala medier, mun-mot-mun-metoden, utskick, eller överenskommelser? Inga sätt är väl dåliga men det bästa är att vara på plats och få föra fram sin åsikt! Därför blir närvaron på en kongress av största vikt där det kan ske en debatt innan deltagarna tar ett beslut

Så gå och rösta – så jag får berätta på plats 😃 om ”En skola för alla”, där jag yrkar på att socialdemokraternas partikongress 2017 beslutar:

Att se över de tre skolmyndigheternas (Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten) organisation, samarbete och kunskapsöverföring
Att se över betygssystemets nivåkrav utifrån allas olikheter
Att se över behovet och utförandet av skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola
Att se över kunskapskraven i lärar- och rektorsutbildningen gällande bristande tillgänglighet i utbildningen
Att se över ett lärlingssystem tillsammans med arbetsgivare/näringsliv för att få en diversifiering av utbildnings-, praktik- och arbetsmöjligheter

Nominerade i valkrets 12 (sydvästra Skåne):

Lilja, Eva, Hörby
Meijer, Susanne, Hörby
Andersson, Henrik, Hörby
Lissmark, Stefan, Höör
Asserfors, Susanne, Höör
Lambrén, Maria Boström, Höör
Oscarsson, Lars, Höör
Ingvarsson, Mona Schill, Höör
Tufvesson, Catrin, Kävlinge
Johnson, Pia, Lomma
Svärd, Anders, Svalöv

Du som är medlem i Kävlinge Arbetarekommun kan komma till Arbetarekommunens lokal på Nygatan 4 i Kävlinge för att rösta vid följande tider:
17/11 kl 17-19
21/11 kl 18-22 (vid medlemsmötet)
26/11 kl 10-13
1/12 kl 17-19

Välkommen!

Helt rätt linje

img_0175

Ibland blir man faktiskt positivt överraskad – även vi oppositionspolitiker. I Kävlinge föreslås nu ett övergripande samarbete mellan bildnings- och socialnämnden för att utveckla insatser rörande arbetsmarknad och integration, mottagande av ensamkommande barn och ungdomar samt ekonomiskt bistånd. Dessa insatser ska samlas i en och samma organisation. Bakgrunden är ett politiskt direktiv med målet att nyanlända och bidragstagare snabbare ska komma till egen försörjning. Ansvaret och utförandet kommer att vara på Lärcentrum, där bla kommunens vuxenutbildning och SFI bedrivs idag mitt i centrala Kävlinge.

Satsningen görs för att motverka långvarigt bidragsberoende, och målsättning är att ännu bättre än idag kunna erbjuda åtgärder som snabbare stödjer de som står utanför arbetsmarknaden och är beroende av försörjningsstöd till arbete och egen försörjning.

– För nyanlända på väg in i det svenska samhället ska Kävlinge ha en tydlig ambition där fokus ligger på integration och eget ansvar till självförsörjning. Vi vill förkorta etableringstiden så att man snabbare får ett arbete, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Och vi i S kan inte mer än att hålla med! Detta tror vi blir jättebra. Denna satsning ligger helt i linje med vårt sätt att se på saken, både att arbete bedrivs över olika nämndsgränser samt att ärenden inte ska hamna mellan två stolar. Det handlar om att insatserna kommer närmre de behövande och att lägga saker rent organisatoriskt där de gör mest nytta. De största vinnarna är våra kommuninvånare.

Det kan väl inte vara så att de styrande har lyssnat på oss 😉

Ska vi samarbeta!?

img_0159

Över en för mig välförtjänt kopp kaffe funderar jag på vad samarbete egentligen innebär. Behöver vi samarbeta?

Vi vill alla känna tillhörighet, få bekräftelse och bli sedda för den man är. Eller vill vi verkligen det? I dagens värld verkar det vara näst intill omöjligt att vara dig själv om man läser nyheter, tar del av social medier och läser med djävulens öga. Speciellt om vi ser på kraven på våra ungdomar, vad de ska klara av för studier, hur de ska se ut eller inte, vem de ska vara med eller inte. Men när kan de ta vara på sina egna tankar och utveckla samförstånd över osynliga gränser när notiser eller Youtube-klipp tar all deras uppmärksamhet?

Det har även visat sig att Sverige har den högsta andelen singelhushåll – i världen. Hur kan vi då utveckla samarbete mellan olika grupper? Hur övar vi i att ge och ta, där båda parter delar lika?

Hur glad blir inte jag då när jag ser och hör ungdomar som engagerar sig i samhällskritiska debatter, och har verkligen bra argument?! Ungdomar som tar politiska uppdrag! Startar insamlingar och projekt med enbart goda intentioner – och inga vinstintressen! Står upp för sina kompisar i trångmål! Klarar sina studier! Får arbetsuppdrag – som genomförs med bravur – utomlands! De får känna en fysisk tillhörighet. De får en sann bekräftelse. Och de blir sedda för den de är – fastän de är hejare på dagens digitalisering. De visar att genom samarbete så gör vi världen bättre, både inom mindre men även större frågor. De visar att genom samarbete så når vi resultat. Det är även genom samarbete som vi når förståelse för varandra.

Hur svårt kan det då vara att samarbeta? Ibland verkar det totalt omöjligt. Se bara på världen runt omkring dig. Är det så att vi som redan är etablerade inom våra olika områden måste lära om och lära nytt – och då lära av och ta efter våra ungdomar? Ja, inte mig emot! Jag tycker många av de yngre faktiskt samarbetar bättre än oss som borde veta bättre 😊

Vad händer …

image

Ett socialkontor i kaos! Hur kan detta hända i årets kvalitetskommun?

Vi socialdemokrater har yrkat på mer pengar vid varje budgetfullmäktige till socialnämnden här i Kävlinge, men vi frågar oss om det är rätta vägen att gå när vi tar del av utvärderingar och rapporter om arbetsmiljön på socialkontoret?

Vår omsorg är om de anställda, vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, men hur gör vi?

Sitter det i väggarna? Hjälper det att bygga ett nytt kommunhus? Nej, det gör det inte. Den situation som är idag på socialförvaltningen måste lösas nu, för problemen kommer att följa med organisationen oavsett var vi bedriver den.

Politiker ska hålla sig borta från att detaljstyra en verksamheten, så sant så, men socialnämndens ordförande är ansvarig för nämndens verksamhet och måste agera i denna sak – märkligt då att Annsofie Thuressons syn på saken saknas bland Skånskans artiklar, men den kommer kanske?!

Socialsekreterarna som fick nog

Socialchefen medger problem

Pia Almström: Chefernas ansvar

Kommundirektör: En komplex fråga