Två eller tre stolar

img_0229

Ett hundraårigt agerande i socialdemokratisk anda av facklig-politisk samverkan är nu ifrågasatt av de borgerliga i Kävlinge kommun. Att samverka betyder att flera parter, t.ex. personer, föreningar, och/eller organisationer tillsammans försöka uppnå ett gemensamt mål. Vägarna dit kan vara många och långa samt bygger på förtroende. Det finns olika sätt att samverka på, i detta fall är det att lyssna på fackliga representanter för våra skolor i kommunen. Hur är det olika jämfört med att lyssna på de företagare som finns i kommunen? Eller föreningar? Som vi i (S) ser det så är det genom att samverka som det går att nå resultat. Kanske något för de styrande i kommunen att fundera på …

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och vi socialdemokrater i Kävlinge har under en längre tid träffats och pratat om gemensamma intressen, dvs förskola och skola. Eller egentligen mer om elever och pedagogers situation i dagens utbildningsverksamhet. Vi kom fram till att vi ser och hör mycket som är lika, och bestämde oss för att göra ett gemensamt uttalande inför kommande budgetförhandlingar, vilket inte riktigt gick hem hos de styrande – men det hade vi inte förväntat oss heller 😊

______________________________________________________________

Pressmeddelande 170131

”Inför årets budgetförhandlingar i Kävlinge kommer vi i (S) att driva frågor rörande kommunen som attraktiv arbetsgivare. Det är ett mål taget i kommunfullmäktige som vi nu verkligen behöver fokusera på.” säger Catrin Tufvesson, oppositionsråd för socialdemokraterna.

En del av att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare är att behålla befintlig personal genom att vara mån om den men även rekrytera ny, vilket idag är högaktuellt med tanke på den svåra situation som kommunerna befinner sig i på grund av bristen av rätt arbetskraft inom flera områden samt den rörlighet som vi ser. Detta påverkar bland annat arbetsmiljön, vilket är en annan del som arbetsgivaren är ansvarig för.

”Vi i (S) har under flera år diskuterat och debatterat om situationen på våra förskolor och skolor när det gäller deras verksamheter. Det handlar om både situationen för personalen och barnen samt kommunens ansvar som arbetsgivare, där elevhälsan är ett stöd till hela lärarkåren. Vårt utgångsläge är att varje barn ska få den hjälp de både är i behov av samt som de har rätt till – utan att barnet eller eleven ska känna att det är deras fel.” säger Catrin Tufvesson.

Grunden för en attraktiv arbetsgivare är att ha en lönesättning som är accepterad av de anställda, och som upplevs som rättvis där principer för lönesättning följs, och inte ha en lönesättning som bryter mot hierarkin på förskolan eller skolan.

”Tanken, som både LR och Lärarförbundet står bakom, är att en attraktiv arbetsgivare bör måna om sina lojala medarbetare.” förtydligar Paul Carlbark, kommunalombud för LR I Kävlinge.

För att underlätta situationen måste personalen få göra det den är utbildad till. Arbetsgivaren har inte råd att låta lärarna arbeta med annat än vad de är utbildade till. Här kan kompletterande kompetens behövas anställas för att läraren ska kunna undervisa mer. Det finns intressanta förslag från Malmö kommun så som lärarassistent och elevkoordinator (ta över mentorskapet) för de äldre eleverna men även biträdande lärare (i de lägre åldrarna).

Socialdemokrater har även ett förslag på att förstärka ledningsresurserna på skolorna så att rektor ska kunna vara den pedagogiska ledaren som är tänkt. Vill man nyttja befintlig personal för att inte behöva utöka anställningarna och kunna hålla sig inom budgetramen är ett alternativ att kanslisterna på skolorna får mer ansvar för ekonomiska och administrativa uppgifter som avlastning för rektorerna.

”För att skapa förutsättningar för ett gott pedagogiskt ledarskap behöver rektorerna avlastas.” säger Lotta Cederberg Gedik, ordförande i Lärarförbundet i Kävlinge. Socialdemokraterna ser även att en liknande problematik finns inom förskolan. Där har barngruppernas storlek varit en väl debatterad fråga men för att komma närmre en lösning kanske fokus bör vara mer på arbetsuppgifternas utformning samt kompetensen och erfarenheten hos de anställda. Även fritidshemmen ska vara bemannade så att kraven utifrån läroplanen kan nås och efter barnens behov.

Ytterliga en fundering från socialdemokraterna är att Bildningsnämnden borde centralt tillhandahålla lokaler för skolverksamhet, för att det inte ska bli ojämna hyror mellan tex nybygge, moduler och avskrivna lokaler. Rektor ute på skolan ska ha ansvar för utbildningen och inte behöva engagera sig i fastighetsförvaltning, men måste få säga vad de ser behövs ur pedagogisk vinkling med stöd av någon som kan fastigheter.

”Varför inte låta kommunen ta hela hyran för alla skollokaler, istället för att rektor ska ansvara för det i sin budget? Även det blir en avlastning för rektorn.” säger Rune Sandström, 2:e vice ordförande för socialdemokraterna i Bildningsnämnden.

Socialdemokraterna planerar att föra diskussioner med involverade fack inför kommande budget, för att få deras syn på vad en attraktiv arbetsgivare innebär. Gemensamma åsikter kommer att föras fram innan budgetfullmäktige.

”Vi vill se om vi kan påverka årets budget innan den läggs, vilket hade varit annorlunda gentemot alla avslag som vi annars brukar få. Har man inte makten får man försöka påverka de som har – och det för kommuninvånarnas bästa.”, avslutar Catrin Tufvesson med att säga.

För ytterligare frågor kontakta:

Paul Carlbark
Kommunombud LR Kävlinge
0766-122262

Lotta Cederberg Gedik
Ordförande Kävlinge lokalavdelning
lararforbundet@kavlinge.lararforbundet.se
046-739115

Catrin Tufvesson
Kommunalråd (S)
0709-739110

Rune Sandström
2:e vice ordförande Bildningsnämnden
070-3733810
______________________________________________________________

http://www.skd.se/2017/02/01/s-och-lararfacken-i-samarbete-om-budget/
https://www.e-pages.dk/skanskadagblad/3381/article/531320/12/4/render/?token=75ce462519c8051f100eacef6837f1f1

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s