Att tappa (bad)-bollen

IMG_6087

Så lätt det är att tappa fokus, eller missa den verkliga poängen. Jag tänker på hur lätt föreningsliv, hälsa och bostadspolitiska mål blir undanknuffade när ekonomiska argument ställs mot varandra. Ekonomi är viktigt för mig, men det måste vara i relation till de mänskliga behoven (varför skulle jag annars vara politiker?) – inte för sin egen sak.

Tänk om de styrande politikerna (M, L, C, Kd och Mp) hade lyssnat på föreningarna först innan beslutsunderlaget togs fram när det gäller efterfrågan på bad i Kävlinge kommun?!

På kommunfullmäktige på måndag (3/4) kommer det bli diskussioner om pengar och skattenivåer, men i ärlighetens namn är det inte det som är den stora frågan.

(Skillnaden i drift på det föreslagna badet och på två enklare bad rör sig om 6 öre i skattehöjning eller en ökad befolkning med 80 personer – kommunens mål är 35000 invånare till 2025, idag är vi dryga 30000)

1. Enligt simföreningen i Lödde dör den ut vid en nedstängning av badet, varför ska det då byggas banor för två simklubbar i Kävlinge?
2. Om alla föreningarnas behov hade radats upp till konsulten som gjorde utredningen så hade vi haft ett annat ekonomiskt underlag att utgå i från i diskussionerna.
3. Enklare bad (som vi i (S) föreslår) handlar inte om smäckbygge, eller gå rundor runt LOU, eller att ingen ska ha helhetsansvar vid bygget – utan det handlar om innehållet, inga extraytor, hållbara men inte exklusiva materialval – simhallar till för simning helt enkelt.
4. Lägga frågan hos privata aktörer utan kommunal säkerhet – vem går med på det?
5. Om det blir en valfråga – hur ska vissa partier behålla sin trovärdighet när det redan lovats bad i Löddeköpinge i ett val som man inte höll?! Det finns även andra partier som har västra delarna av kommunen som valunderlag, men kommer att rösta för ett bad i Kävlinge?!

Så låt oss inte tappa fokus i den politiska debatten, eller bollen, i denna fråga för vi kommer att få leva med den länge.

Vi i (S) ser en stor potential i utvecklingen av Tolvåkersområdet – på många sätt – låt det även innehålla ett bad!

Varför rocka sockor?

Fyra traditionalister och en … färgglad 😊

Den statistiska uppdelningen stämmer även i en klass med elever. Det är ca 20% som har någon form av speciella förutsättningar under en skoldag, vissa som syns – andra inte, vissa påverkar skolgången – andra inte, vissa är mer påtagliga – andra märks inte alls. Det kan vara en diagnos eller en långvarig sjukdom, men det kan även vara ett upplevt utanförskap, bristande delaktighet eller tillgänglighet, ett bråk med en förälder eller kompis, hjälpmedel som inte fungerar, en sjuk assistent eller en försenad skolskjuts. Listan kan bli lång över det som kan påverka möjligheterna till inlärning negativt, men listan kan bli lika lång på faktorer som kan stödja, till exempel förståelse och bemötande.

Det roterade en länk på FB igår på #rockasockorna-dagen om just personer med Downs syndrom och deras särskilda behov. Poängen med klippet var att visa på de särskilda behoven; är det att vilja äta ett dinosaurieägg, gå klädd i riddarrustning i affären, bli väckt av en kändis … eller är det så att personer med Downs syndrom bara har mänskliga behov?! Att de vill ha utbildning, arbete, möjligheter, vänner och lite kärlek – precis som alla andra och att det handlar inte om särskilda behov. En mycket bra poäng och nog så viktig att komma ihåg när vi andra försöker problematisera och kategorisera funktionshinder och funktionsnedsättning, och nu på senare tid funktionsvariation, när det hela tiden handlar om mänskliga rättigheter och behov – som vi alla vill ha.

Vi traditionalister borde nog lära oss att ta ut svängarna lite (och fokusera mera på den positiva listan) – det kanske även kan vara givande att ha färggranna strumpor året om 😊

1996

IMG_5555

Så många motioner ska avhandlas på (S)-partikongress i april i Göteborg. 350 ombud allt som allt ska vara med, och det är 35 st från Skåne 🌹Arbetet har börjat för oss skånska ombudsmän idag på Backagården i Höör.

Det är speciellt fem områden som fokus ligger på:

• Alla som kan jobba ska jobba. När utbildningsmöjligheterna ökar ska också kraven på den enskilde höjas.
• Mer fokus på hela landet. Alla ska ha en trygg tillgång till välfärd och service.
• Hårdare tag mot brottsligheten. Vi vägrar acceptera framväxten av ett rädslans Sverige.
• Mer kunskap och studiero i skolan. Tidiga insatser, fler lärare och tydligare krav på varje elev att lära sig mer behövs.
• En ansvarsfull flyktingpolitik. Alla länder i EU måste dela på ansvaret och samarbetet stärkas globalt.

Behöver jag tillägga att det krävs fokus och engagemang för att klara det!? Då känns det extra bra att vi är så många från Skåne och att vi har både distriktet och våra riksdagsledamöter på plats  😊

Dagen efter

 

IMG_6313

”Inget bad i Lödde! Ingen markanvisning på Lödde Folkets park!”

”Vad hände egentligen? Vad betyder det?”

”Du måste göra ett inlägg! Var aktiv på FB! Vi måste berätta vår (s)ida av besluten!”

Så klart vi ska – men vad ska jag säga? Att jag irriterar mig på att jag är i opposition? Att vi inte var tillräckligt många och starka för att driva våra tankar till handling?! Att vi i (S) misslyckades med att få politiskt gehör för vårt ställningstagande i badfrågan i Kävlinge och Löddeköpinge? Att markanvisningen om Lödde Folkets Park togs bort från dagordningen och så även möjligheten till återremiss – innan vi ens börjat mötet? Att jag har mött och kommer få möta förtvivlade föreningsrepresentanter en lång tid framöver – där jag inget hellre hade velat säga att ”allt kommer att ordna sig” – men jag vet att det är en lång väg dit? Och att det tar tid – tid som föreningarna inte har?!

Men vänta nu – vad hände egentligen?

Det blev tydligt att det som gäller för de styrande (M, L, C, Kd och Mp) är att ett bad i Kävlinge ska verkställas, och att ett bad i Löddeköpinge finns inte med i planeringen. Jo, när befolkningen och efterfrågan ökat så mycket så att det finns underlag för ett bad till i Löddeköpinge. Detta ger man inte några riktlinjer för varken i tid eller befolkningsmängd – med andra ord ett väldigt osäkert kort och långt fram i tiden. Detta är något som de styrande får hantera – ett missnöje, och så var det visst ett vallöfte också involverat …

Vår möjlighet till att återremittera markanvisningen för Lödde Folkets park med hänseende till att vi i (S) vill se Folkets hus kvar i kommunal ägo och borttaget från markanvisningen samt att exploateringen av bostäder i parken var för hög, försvann i och med att ärendet togs bort av ordförande innan kommunstyrelsemötet började.

Men, under mötet med Zwing it, dansföreningen som har sin verksamhet i Folkets hus, så lovas det att markanvisningen skjuts på till hösten! Det ger, som jag ser det, en ny möjlighet till bättre förhandling och planering för dansföreningen, Folkets hus och parkens framtid men även hela Tolvåkersområdet. Efter att beslutet om att det blir ett bad i Kävlinge kommer nu fokus att läggas på att projektera hela Tolvåkersområdet – och skam den som ger sig – där finns plats för mycket!

Vi kanske blir tillräckligt många och starka för att driva igenom våra idéer – kampen fortsätter tack vare alla er som genom glada tillrop ger oss – mig – styrka att fortsätta! Vi kanske har något bra på gång ändå 😊

http://kavlinge.lokaltidningen.se/beslutet-klubbat-badet-hamnar-i-kavlinge-/20170316/artikler/170319770/1141
http://kavlinge.lokaltidningen.se/zwing-its-arbete-gav-frukt-–-beslut-om-folkets-park-skjuts-pa-framtiden-/20170316/artikler/170319744/1141

Ett bad i Kävlinge!

image

Nu har de styrande (M, L, C, Kd och Mp) tagit ett inriktningsbeslut på ett bad i Kävlinge på dagens kommunstyrelsemöte!

Vårt förslag till beslut som vi fick avslag på var följande:

Vi i (S) yrkade på:

Att befintliga badhus inom Viken- och Tolvåkersområdet ska avvecklas och ersättas av ett enklare familjebad i Kävlinge och ett föreningsbad i Löddeköpinge.

Att driftsbudgeten tillsammans beräknas utifrån ca 17-20 miljoner/år (i dagens pennningvärde).

Att placering av nya bad blir på Stationsområdet i Kävlinge samt i Löddeköpinge.

Att de två baden ska komplettera varandra i innehåll.

Att starta projektering omgående för ett enklare familjebad i Kävlinge.

Att planera så att ett nytt bad i Löddeköpinge är klart innan det nuvarande behöver stängas.

Bakgrund

Vi är tveksamma till badutredningens förslag angående ett (1) bad med en bankapacitet som enligt oss inte ger utrymme för allmänheten och simföreningarnas utveckling. Utredningen pekar även på en kommunikation som inte finns, dvs en ny väg (1137) mellan Löddeköpinge och Kävlinge. Det har även varit bristande kommunikation med föreningarna. Vi socialdemokrater ser att vi måste vara öppna för att det kan bli två bad i vår kommun.

Vi vill se bad för alla, där det finns babysim, simundervisning, simtävling, motionssim och möjlighet till rehab och handikappsim. Det ska finnas plats för simklubbarnas hela verksamhet.

Aspirerar man som Kävlinge kommun gör på att bli Skånes bästa boendekommun så förpliktigar det också – och det inte bara med bostäder. Vi har en drivkraft hos våra föreningar som vi anser att vi behöver beakta för att just bli en attraktiv boendekommun.

Vi socialdemokrater vill att man snarast börjar projekteringen av att bygga ett enklare familjebad i Kävlinge, för att sedan anlägga ett föreningsbad i Löddeköpinge. Vi ser att man för ungefär samma driftspengar kan få till två bad och att det finns billigare sätt att bygga än vad konsulten i rapporten visar på. Men vi måste då acceptera ett annat materialval, ha en inriktning på simning, ha det nödvändigaste av kringytor, och att de två baden kompletterar varandra med sina innehåll.

Vi socialdemokrater såg speciellt två saker som påverkar vårt agerande, det första var att föreningarna inte var delaktiga i processen från början vilket har påverkat diskussionen om kapaciteten, och det andra var att de västra delarna av kommunen inte var med i planeringen.

Varför har vi då hamnat i denna ståndpunkt? För det första har vi haft två bad i kommunen en längre tid, och vi tror inte att det är positivt att ta bort något som vi ser är en del av Kävlinge kommun. För det andra är tillgången till bad en del av vår svenska välfärd och dess utveckling, det har inte alltid varit en självklarhet med tillgång till bad. Idag ser vi att bad i dess olika former gynnar vårt föreningsliv, välbefinnande, hälsa, simkunnighet, rehabilitering och babysim, vilket vi vill fortsätta se vara en del av kommunens attraktionskraft som en bra boendekommun.

Varför ett familjebad i Kävlinge? Det är vår huvudort, och kommunen behöver visa sitt engagemang och intresse för att på så sätt höja attraktionskraften på Stationsstaden för att initiera och utveckla byggandet av bostäder.

Varför ett föreningsbad i Löddeköpinge? I Löddeköpinge behöver vi en simhall för att gynna de boende och föreningslivet i västra delarna av kommunen. Vi ser att en hälsoprofil håller på att utvecklas inom Löddeköpinge och då passar ett bad bra. Vi vill att ett föreningsbad blir en del av den översyn som görs av hela Tolvåkersområdet.

Vi socialdemokrater kommer även att yrka på att ett nytt bad i Löddeköpinge ska stå klart innan vi blir tvingade att stänga det gamla.

Med den positiva inflyttning som förväntas i Kävlinge kommun genom utvecklingen av bostadsbyggandet i exempelvis Stationsstaden så anser vi att det kommer att finnas möjlighet till två bad i Kävlinge kommun.

För socialdemokraterna i Kävlinge
Catrin Tufvesson

Dagens ungdom

IMG_6462

Efter att i flera år kallat på den yngste sonen för att få hjälp med diverse trädgårdsarbete så är vi nu rätt så samspelta när det gäller vissa uppgifter. Han drar ut trädgårdstunnan – jag fyller den – han ställer sig i den för att få plats med mer – jag fyller på – och så håller vi på tills vi är klara.

Min tanke var från början när han var yngre att han måste ut och inte bara sitta inne och spela, idag är det väl samma sak men även en stund när vi får vara bara vi två (plus att han genom åren har fått bekräftelse att han är starkare, längre, snabbare än mig och därför behöver hans hjälp – vilket han både blivit och jag tacksamt tar emot 😊). Det brukar alltid hända något; vi ser något djur, jag tappar något, vi får ta i eller tänka till på hur vi ska lösa situationen.

Dagens tvist blev väl ändå när sonen ser en liten fågel som han bara måste fota – samtidigt som han står i tunnan 😃! En märklig känsla av stolthet (samtidigt som jag tar mig för pannan) får mig ändå till att må rätt så bra!

Jämställdhet a la Victor

IMG_0237

På självaste kvinnodagen är Victor och jag hemma själva pga förkylning, men det hejdar inte en god fika när resten av familjen har lämnat huset.

Victor har dukat fram när jag kommer till köket. Lika för båda; ägg, kopp, glas, knivar, smör, pålägg, juice och en kopp till mitt kaffe. Snyggt framlagt, fin symmetri och lite extra godsaker än en vanlig frukost. Jag blir glad, det känns skönt att få lite extra uppmärksamhet. Victor är glad och myser medan han plockar fram och berättar hur det ska vara. Victor ber om hjälp med sitt ägg, vi gör en gemensam insats. Vi äter under tystnad. Victor har lagt fram tidningen så att jag kan läsa den. Han hämtar även min mobil eftersom den ”brummar”, så att jag kan kolla vad det är.

Men var kommer då jämställdheten in kanske någon undrar? Det var ju jag (som mamma) som fick mest service (av min son), även om det var på självaste kvinnodagen. Victor är totalt omedveten om att det finns något som kallas för internationella kvinnodagen och att den skulle infalla just idag. Det Victor vet är att man ska vara snäll mot varandra, oavsett vem du är och vilken dag det är. Han är dock medveten (kanske lite väl mycket) om att vi alla ska hjälpa till, efter förmåga. Så vad innebär det? Jo, jag fick ju plocka undan … och gå ut med soporna … och torka av bordet … allt efter direktiv från herrn själv. Ett givande och tagande, och med en stor självklarhet från Victor.

Jag tror det fungerar så här – lite förenklat – för Victor. Du får den service du förtjänar, oavsett vem du är, typ utifrån devisen; om du hjälper mig, så hjälper jag dig och tillsammans så fixar vi. Är inte det jämställdhet?!

Och Victors lösning är inte helt fel, speciellt med tanke på dagens fokus. Vi måste alla bidra – och gör vi det tillsammans så blir det trevligare.

Skulle det vara så lätt – om vi förenklar konceptet jämställdhet? Vi ser statistik som visar på motsatsen, inom många områden går det långsamt framåt, ibland går det även bakåt. Vi läser om lönesättningar som är satta pga kön och inte kompetens, i budgetsammanhang ser vi kvinnofrågor som en kostnad och inte en rättighet, kvinnokarriärer som blir ifrågasatta utifrån möjligheten till graviditet och föräldraledighet, och förlossningsvården ses fortfarande inte som livsnödvändigt. Jag vet att jämställdhet är likhet mellan könen, och att i rättvisans namn ska vi även se till de orättvisor som finns för män, men just idag blir det svårt för vi har en historia som visar på kvinnornas eftersläp i så många frågor där män har varit privilegierade.

Vi har kommit långt i dagens Sverige – ett av bevisen var min frukost idag som aldrig hade hänt för 50 år sedan (av förvisso fler anledningar) – men vi är inte i mål än eftersom vi fortfarande ser människor som inte ens får det de har laglig rätt till; sjukvård, lönenivå, inflytande och respekt. För det jag ser, är att vi har mer än jämställdhet att kämpa för. Vi är inte klara med jämlikhet för alla heller! Den ökande individualismen bidrar inte. Så jag får nog allt vackert avsluta mitt kaffe och ge mig ut och demonstrera 🌹

Att inte ha något att göra

 

IMG_5937

Att inte behöva stiga upp på morgonen.
Att inte behöva passa en mötestid.
Att få ha tid för sig själv.
Att inte vara efterfrågad.

Det är bara roligt om man i vanliga fall måste stiga upp på morgonen, har en tid att passa, måste synka din tid med andra och är efterfrågad! Med andra ord: du har en sysselsättning som kräver din närvaro. Du kan vara anställd, ha ett ansvar, vara en löntagare. Du kan vara egen företagare med ansvar för både din egen och andras sysselsättning. Kanske är du föräldraledig. Eller så studerar du och har stora planer för framtiden – men du har en sysselsättning. Och en ekonomisk försörjning. Den kanske är mindre än vad du velat, speciellt i slutet av månaden, men du räknar med att den finns där.

Då blir jag lite extra glad när jag läser om LOs förslag på utbildningsjobb. Det verkar som att arbetsmarknadens parter kan samarbeta runt detta, även regeringen verkar positiv.

Så att alla ska få uppleva känslan av att inte ha något att göra 😊

http://www.sydsvenskan.se/2017-03-06/lo-oppnar-for-tillfalligt-lagre-loner