Moderaternas brist på verklighetsförankring

 

IMG_0326

Efter förra årets budgetförhandling avgick miljöchefen i Kävlinge i protest mot den för tighta budgeten som antogs av den styrande Kvintetten (M, L, C, Mp och Kd) – där moderaterna är det största och tonsättande partiet – och så har det fortsatt. I Kävlinge kommun saknar vi en fastighetschef inför de planerade byggnationerna, en miljöchef är fortfarande inte tillsatt, det saknas miljöinspektörer för att uppnå kraven från Länsstyrelsen, det saknas planarkitekt för att driva igenom detaljplaner, det saknas en aktuell översiktsplan, det saknas förskolepedagoger för att kunna följa Skollagen, det saknas specialpedagoger och speciallärare för att ge varje barn lika möjligheter i skolan, elevhälsan är underbemannad för att följa direktiven på förebyggande av ohälsa i skolan, vikarier sätts inte in vid sjukfrånvaro, det saknas ett anständigt flyktingmottagande, det saknas en integrationssamordnare inom arbetsmarknad och integration, det saknas handläggare för socioekonomiskt stöd och det saknas fältassistenter som samarbetar med polisen om våra ungdomar. Vi ser ett ökande sjuktal bland våra anställda. De fackliga företrädarna påtalar bekymmer inom arbetsmiljön, så även Arbetsmiljöverket. Underhållet på våra fastigheter är eftersatt, vilket vi ser effekterna av nu på bad, förskolor, skolor och äldreboenden. Det saknas även idrottshallar.

Detta samtidigt som de politiska målen är att Kävlinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, skolan ska vara bland de topp 20 i Sverige samt att Kävlinge ska bli Skånes bästa boendekommun innan mandatperioden är slut.

Kaos blir det när verksamheten inte är fullt bemannad. Kaos blir det när elever inte får godkända betyg. Kaos blir det när våra äldre inte får tillsyn. Kaos blir det när kommunen inte fullgör sitt åtagande gällande nyanlända. Kaos blir det när fastigheter inte kan användas. Kaos blir det när det saknas bostäder. Kaos blir det när partier som ska samarbeta inte kan lägga tydliga direktiv.

Hur kan då vårt förslag på en ökning av 8,4 miljoner, dvs 0,5% av hela kommunens budget, anses vara en lyxfällepolitik? Hade moderaterna haft någon anständighet hade de ansett det för lite och lyssnat till förvaltningen och verksamheternas varningsklockor, speciellt med tanke på de mål de själva satt upp.
Det som moderaterna kallar lyxpfällepolitik är förresten samma summa som de själva lagt på nya torget i Kävlinge – samtidigt som ovanstående problematik är känt.

Att ha anställda är för oss inget risktagande eller kaosframkallande, men det vi ser är att i moderaternas iver att privatisera allt så glöms det politiska ansvaret bort. Byggnationer är eftersatta i kommunen, speciellt i de västra delarna. Den upplevda tryggheten har sjunkit – men vem är ansvarig i kommunen? Moderaterna framhåller väldigt tydligt att det är de. Intressant är då att notera att kritiken de borde rikta mot sig själva samt de andra styrande partierna vänder de mot oss! Vi ser det som avsaknad på verklighetsförankring – kanske är det dags för en förändring?

Catrin Tufvesson
Partiföreträdare för Socialdemokraterna i Kävlinge

http://kavlinge.lokaltidningen.se/insänt-moderaterna-har-brist-paa-verklighetsförankring-/20170614/artikler/170619855/1141

http://kavlinge.lokaltidningen.se/insänt-”socialdemokraternas-löftesmaskin-sänder-kommunen-till-lyxfällan”-/20170614/artikler/170619856

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s