Till vilken nytta

06EF33DC-76BE-4720-91CF-5B3DB5CE9EBC

”Du tillhör de styrande!”

Min vana trogen (tyvärr) så börjar jag förklara att jag tillhör inte den politiska majoriteten i kommunen – de styrande – utan oppositionen, alltså de som inte besitter de ledande positionerna ex. ordförande i styrelser och nämnder.

Personen som uttalade påståendet ser lite besviken ut och jag får mig en tankeställare 🤔

Vad är det egentligen som personen ser? Något som jag kanske borde förstå … och hantera på ett annat sätt.

Visst jag sitter både i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kan kalla mig för kommunalråd och partiföreträdare – dock i opposition – och som sådan får jag möjligheten att representera kommunen i olika evenemang och samarbeten, och givetvis kan jag då påverka men besluten blir ändå så som de styrande vill. Men är detta något som man ser om man inte är just väldigt mycket politiskt engagerad?

Jo, det gör man nog om beslut eller andra ställningstaganden blir uppmärksammade av exempelvis media där de olika inställningarna i en fråga belyses, så som nu med utförsäljningen av KKB, men där är många politiska beslut och viljeinriktningar som är gemensamma för att just våra kommuninvånare ska få det bra i vår kommun.

Så vad är då nyttan av att vara i opposition? Man ska kritiskt granska de styrande och deras beslut – och på det sättet kan man ju faktiskt säga att jag tillhör de styrande inom politiken – för visst påverkar ett granskande öga de styrande! Nej, inte så att beslut inte fattas, men besluten kommer till kommuninvånarnas kännedom – som i sin tur får bestämma hur de sen vill ha det – inte ofta men vart fjärde år finns det möjlighet att påverka vem som styr i bland annat våra kommuner – eller vart femte år som nu i EU-valet.

Så nu har jag två anledningar till att fortsätta mitt politiska åtagande – både för att förvalta det förtroende som jag har fått, men även för att kanske en dag faktiskt tillhöra den styrande sidan! Jag tror dock att jag måste börja med att inse att många faktiskt tror på att jag kan påverka beslut – fastän jag är i opposition – och då ska jag göra vad jag kan för att faktiskt göra det! För inte vill jag göra någon så besviken igen 🌹🌹🌹!

Känns extra skönt så här i valtider också – nyttan i påminnelsen att ”gå och rösta” får en annan innebörd liksom 😊 

Första maj

4B7DAE87-A083-43C5-8C6A-ACE8764CC0EB

Ett stort tack till Elin Gustafsson, skånsk riksdagsledamot, som deltog i vårt Första maj-firande i Kävlinge 🌹🌹🌹!

Här är mitt skrivna tal – inte riktigt likt det talade men när nog 😊 från Folkets Park i Kävlinge, med inslag av foton från dagen!

”När jag tänkte tillbaka på det gångna året inför idag så var det flera sakfrågor som vi har drivit och argumenterar för som dök upp, men det kändes som att jag missade något.

Efter en stunds funderande – nu kan jag säga att det tog flera dagar – så kom jag på vad det var – det var ju valår förra året.

HELA året, kan väl tilläggas.

Vi la ALL vår tid på det – och ändå var det inte det som jag hade längst fram i minnet.

Varför det? Jo, för det händer så mycket mer fastän det är ett valår. För oss som är politiskt engagerade så lever vi i fyra års cykler – på gott och på ont – men det gör ingen annan och de är det stora flertalet – och det måste vi komma ihåg!

8F0D96B2-6EAE-44BF-9129-B46F2361CFE3

Men val är viktiga – vi har snart ett EU-val – hur gör vi det intressant för våra kommuninvånare?

Måste man alltid prata politik?

Ja – tänk om man kunde få slippa det!

Men – hur kul skulle det vara? Och det är väl här som vårt engagemang syns och verkar. Och att vi år efter år tar nya tag – valår eller ej.

Så hur påverkar politiken vår vardag?

Något vi lätt glömmer här i Sverige är hur skör freden är, och att vi inte kan ta den för självklar.

Att arbeta för och stå upp för alla människors lika värde kräver aktiva ställningstaganden. Hoten mot människors grundläggande rättigheter och säkerhet är globala och kräver internationellt samarbete. EU är en viktig arena för detta.

Den 26 maj är sista dagen för valet till Europaparlamentet. Då behöver vi alla ha tagit ställning och gjort ett aktiv val.

6F51B93F-A297-497E-895E-A0AD7C78D45E

EU startade som ett fredsprojekt och har en fortsatt viktig roll för att bevara och stärka freden, inte bara i Europa utan i hela världen.

Att ha en frihet, vilket gäller såväl politiskt, ekonomiskt som socialt är inte en självklarhet.

Frågor så som allas rätt till arbete, minskande löneskillnader, miljöpåverkan och att motverka diskriminering och sexuella trakasserier drivs av Socialdemokrater på EU-nivå.

Frågan om Lika lön för lika arbete – en självklarhet – men ändå inte. Så hur vill vi ha det? Hur vill du ha det?

Att EU-valet drar färre väljare till vallokalerna har vi sett tidigare – men vill vi ha en ändring även här i vår egen vardag – så gå och gör er röst hörd!

Att demonstrera den Första maj är en långt gående tradition – där den enskildes engagemang och drivkraft får ta lika mycket plats som en förenings eller ett parti.

Att demonstrera och organisera sig växte fram ur en känsla av orättvisa samt viljan att förändra något till det bättre. Man ville se en solidaritet och uppnå jämlikhet. Detta engagemang växte till en facklig rörelse men bildade även partipolitik. 😊

Som nu firar 130 år! Helt fantastiskt!

 

ECCC5597-F08F-411C-ACFC-DB52D15C1420

Att driva politik utan engagemang blir märkligt för mig. Skulle allt ske utan samverkan, samarbete, diskussioner, inspel från allmänheten eller våra fackförbund?

Många tror nog att politik är tråkigt, men politik är så mycket:

En möjlighet till att träffa likasinnade!

En möjlighet till att samlas runt folkbildning!

En möjlighet till att driva hjärtefrågor!

En möjlighet till att samla energi – absolut! 👍🏻

Men det ingår även kompromisser, vilket vi nog alla blivit medvetna om både inom föreningslivet som i politiken, det handlar om jämkning, samarbete och teamwork. Det vi alla har gemensamt är att vi brinner för något.

För mig är det rättvisa. Alla människor lika värde. Vi kallar det för jämlikhet. Funkar det i praktiken? Så där.

Orättvisor finns det gått om, både på mer personlig nivå men även inom vårt samhälle, det kan vara stort som smått, livsavgörande eller livsnjutning.

Vissa av de orättvisor vi ser beror ofta på ett beslut.

Jag vet att många här idag är engagerade, det är därför ni är här. Men det jag vill få fram till er är att vi alla har ett ansvar! Vi har ett stort ansvar för hur vårt samhälle ser ut idag. Ett samhälle som vi ska lämna över till våra barn. Vår nästkommande generation – och de är väldigt kritiska till hur vi gör saker ting och vilka beslut vi tar – eller inte tar.

Ett politiskt mål som vi antagit här i Kävlinge är att bli Skånes bästa boende kommun (alla partier står bakom det) – och det förpliktigar, och då inte enbart med bostäder och infrastruktur som man först kanske tänker på, utan även vår fritid men även vår vardag med allt vad det innebär.

Men här måste vi hjälpas åt! För min definition om hur Kävlinge kommun ska vara en bra boendekommun – den liknar inte riktigt borgarnas som styr här idag i Kävlinge!

Vi behöver driva på så att KKB, vårt kommunala bostadsbolag, förblir kommunalt och bygger för oss kommuninvånare, givetvis kan vi ha andra aktörer men vi får inte glömma vikten av allmännyttans huvudsakliga uppdrag – att främja vår bostadsförsörjning i kommunen genom att tillgodose olika bostadsbehov, men ett kommunalt bostadsbolag har även ett samhällsansvar som vi värnar om!

6745C102-AD44-4C25-B890-EF2E7BFACCE7

Vi behöver driva på så att föreningslivet får vara med och påverka de beslut som rör deras verksamhet,

Vi behöver driva på så att samverkan och samarbete sker med alla intresserade fackförbund för att utveckla den kommunala verksamheten,

Vi behöver driva på så att Kävlinge kommun är den attraktiva arbetsgivaren som vi eftersträvar,

Vi behöver driva på så att Kävlinges förskolor och skolor ligger i topp, det gäller även vår äldreomsorg,

Vi måste även se till att våra företagare och handlare trivs – för det bidrar till arbetstillfällen, och ett levande handelscentrum som Kävlinge varit i mer än tusen år.

Kävlinge måste sticka ut!

Vi behöver även driva på så att våra ungdomar trivs och utvecklas i vår kommun!

Och då – men först då – kan vi nämligen börja prata om att Kävlinge kommun har en möjlighet till att bli Skånes bästa boendekommun. 😊

Att vara i politisk opposition, vilket vi är – tyvärr – innebär att man har som uppgift att invända och rösta mot, kritisera samt analysera de styrandes agerande och beslut.

Och jag känner att jag blir väldigt kritisk – för jag ser att vi kan så mycket bättre!!

Därför agerar vi Socialdemokrater i frågor som rör:

Införandet av fältassistenter,

Genomsökning av skolor med narkotikahundar,

Nedläggning av särskilda boenden,

Införandet av tiggeriförbud,

Utvecklandet av KKB,

Och utökat Förenings stöd!

Som får avslag – eller ska utredas för att senare ta beslut – men vi vet och ser behoven nu!

Då ställer jag mig frågan – hur vill våra kommuninvånare ha sin vardag?

F06D5029-E1F9-48EE-A81F-EA3F9F793180

Vårt ansvar som politiker är att lyssna på våra kommuninvånare. Vad vill ni? Vad behöver ni?

Därför har:

Vi i S har föreslagit insatser till förskolan, men fått avslag.

Vi har föreslagit insatser till skolan, men fått avslag.

Vi har föreslagit insatser till fritidshemmen, men fått avslag.

Vi har föreslagit insatser inom äldreomsorgen, men fått avslag.

Vi har föreslagit insatser inom daglig verksamhet, men fått avslag.

Vi har föreslagit insatser gällande anställningsformer, men fått avslag.

Ska vi då ge upp för att vi får avslag?! Nä, det gör vi inte! Vi fortsätter att argumentera! Vi fortsätter att föreslå! Vi fortsätter att tro på våra idéer!

Och då måste vi prata just politik – och om hur vi kan påverka! Och vad det är som påverkar dig i din vardag!

Det är säkert så att alla tycker inte att vi gör rätt. Men då säger jag det igen. Engagera er! Hjälp oss att påverka! Bli medlem och framför allt – Gå och rösta 😊

För det är bara på ett sätt vi kan föra fram vår vilja – och det är tillsammans! Eller hur?

Hur gör vi det? Tillsammans! I minst 130 år till!

Tack för att ni lyssnade! 🌹🌹🌹🌹🌹”

91A30760-3129-49D1-95DE-470B4B9B145E