Missnöje över KKB-utförsäljning

image

”Överklaga!”

Besvikelsen är enorm – både före och efter kommunfullmäktiges beslut, över att sälja ut 15% av det kommunala bostadsbolagets lägenhetsbestånd i Kävlinge.

Utförsäljningen har uppmärksammats av media, i sociala forum, på byn, inom Hyresgästföreningen både lokalt samt regionalt, och givetvis av hyresgäster.

Alliansen (M, C, L och Kd) driver igenom, med stöd av SD, utförsäljningen på måndagens möte den 190610. Där antas nya ägardirektiv för det kommunala bostadsbolaget, samt fastställer att det blir Kävlinge kommunala Holdings styrelse som kommer att följa försäljningsprocessen och slutligen godkänna förslag till försäljning och potentiell köpare – med andra ord kommer vilka fastigheter det blir, samt vilken köpare det blir inte att debatteras i eller beslutas av kommunfullmäktige. Öppenhet och transparens sätts åt sidan. Anledningen är att de styrande vill inte uppröra de berörda hyresgästerna innan man bestämt vilken köpare det blir. Så det är bättre att hålla alla KKB-hyresgäster på halster istället 🤔?!

Intressant nog så får jag höra av styrande partiföreträdare att det är jag, och andra socialdemokrater, som gör folk upprörda. Hur tänkte man där? Det är väl inte jag och mitt parti som vill sälja ut Allmännyttan och folks hem?! Så vem är det som gör folk upprörda egentligen?

För att få ett fullmäktigebeslut upphävt genom en laglighetsprövning (överklagan) så måste det finnas en grund för upphävandet av beslutet, vilka återfinns i Kommunallagen.

”Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.” (26§ SFS 2017:725)

Utförsäljningen av 15% av KKBs lägenhetsbestånd bereddes i kommunstyrelsen inför beslutet i kommunfullmäktige. Det är kommunstyrelsens förslag som ligger till grund för beslutet som kommunfullmäktige antar. Vi i S var kritiska redan i KS och ville återremittera ärendet, för vi ansåg att det saknades en konsekvensanalys om hur en så pass stor utförsäljning kommer att påverka samhällsutvecklingen i Kävlinge kommun – som vi politiker är ansvariga för. Det saknades även en konsekvensbeskrivning om hur en utförsäljning påverkar hyresgästerna och deras möjligheter till att bo kvar, samt hur en utförsäljning påverkar bolaget i sig.

Men vi fick avslag på det, och ärendet gick vidare till kommunfullmäktige där vi nu vet hur utfallet blev.

En av de styrande partiföreträdarna pratade i fullmäktigedebatten om en kostnadskalkyl för en utförsäljning – men den har vi i oppositionen inte sett. Vi kan givetvis överklaga ett beslut som vi inte är eniga med de styrande om eller som vi anser inte är till fördel för kommuninvånarna, men ett beslut kan endast upphävas av Förvaltningsrätten (8§, SFS 2017:725) om:

   1. det inte har kommit till på lagligt sätt.

Även om vi som förespråkare för Allmännyttan blir besvikna vid en utförsäljning så kan vi inte se att beslutet har tillkommit på felaktigt sätt – fastän vi saknar konsekvensanalys och kostnadskalkyler. Ärendet är dåligt förberett och beslutsunderlaget under all kritik, kanske för att det hastar vad vet vi, men det är berett i förberedande instans.

   2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget.

Ärendet är i allra högsta grad en angelägenhet för kommunen – och det är ju därför vi opponerar oss.

   3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har den friheten att besluta om just ärenden som utförsäljning av – eller om man så vill behålla och utveckla – kommunala bolag.

   4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Tyvärr gör det inte det. Att undanhålla information är inte olagligt – bara ett demokratiskt fulspel, och det är inte heller en grund för upphävandet av beslutet.

Så, lagligt sett så finns det ingen grund för ett överklagande, men det står alla kommuninvånare fritt att göra den bedömningen. Däremot kan vi opponera oss och berätta vår sida av saken.

I fullmäktigedebatten ansåg partiföreträdare för SD, M och C att vi i S inte skulle lägga förslag som vi vet på förhand inte får majoritet! Vilket påhopp på den demokratiska processen samt yttrandefriheten! Vi har våra väljares stöd och förtroende – och förväntningar – att driva de frågor, avslag och återremisser vi anser är lämpliga. Och vi kommer att fortsätta återremittera samt avslå förslag som vi inte håller med om – fastän vi vet att vi inte har majoritet för det (än) oavsett hur mycket de styrande än tycker att det är vi som upprör folk. Om man nu gör en bedömning av de beslut som tagits så är det faktiskt de styrandes förslag som gjort kommuninvånare upprörda. Kanske något att fundera över 🤔

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s